Shuangbaotai - foto
Shuāngbāotāi
italianoespañol
anti-sexist   
anti-fascist   
anti-racist   


in our twin site taichi.do

contents © Roberta Lazzeri
design © arch. Marta Dituri
webmaster Lapo Luchini
valid xhtml and css


Yang Ya Jie, figlio di Yang Jun e Fang Hong
Firenze (November 2004)